Infiltrométrie à charges constantes

Traitement des eaux usées : l’essai de perméabilité, une solution écologique

Bij het ontwerpen van een nieuwbouwproject is het probleem de behandeling van afvalwater als gevold van de vermenigvuldinging van waterdichte oppervlakken.

Dit leidt tot een hoge concentratie van de waterstroom on de richting van de afvoer, waardoor weterzuiveringsinstallatie een stedelijke collectoren overbelast driegen te raken.

De behandeling van afvalwater in de bodem is een alternatieve oplossing die gunstig is uit ecologisch en economisch oogpunt.

De meest bekwame bodemtest voor bodemkarakterisering is de doorlatendheidstest ter bepaling van het hydraulisch geleidingsvermogen.

Werking

Het hydraulisch geleidingsvermogen, soms ook permeabiliteit genoemd, geeft de snelheid aanwaarmeewater door de grond stroomt in om het even welke richting (Horizontaal of verticaal) en isafhankelijk van de omstandigheden waarvan de bodem wordt blootgesteld.

De methode voor het meten van de infiltratiesnelheid, die erkend wordt als de meest geschiktevoor het ontwerpen van informatiesystemen, in de methode met constante belasting toe geplatsen (Porchet).

  Stap 1
  N
  Stap 1

  Ter hoogte van het project wordt een gat met een diameter van 100mm gemaakt. Over het algemeen 100cm diep om aan de oppervlakte te infiltreren. Voor de aanleg van een infiltratieput is een dieptestudie mogelijk.

  Stap 2
  N
  Stap 2

  Het gat wordt geverticuteerd om te voorkomen dat het gat waterdicht wordt.

  Stap 3
  N
  Stap 3
  Er wordt een laag grind in de gat gestort.
  stap 4
  N
  stap 4
  De grond wordt voorverzadigd voor het begin van de proef
  Stap 5
  N
  Stap 5
  De porchet-cel wordt in de testopening geplaatst. De pomp regelt het waterpeil in de bodem. De tijd die nodig is om het waterpeil te regelen, wordt geregistreerd en rechtstreeks omgerekend in een eenheid van hydraulische geleidbaarheid.
  Stap 6
  N
  Stap 6
  Wanneer de permanente fase is bereikt, is de test voltooid.

  Toegangsvoorwaarden

  Voor oppervlaktetests is geen speciale toegang vereist. De breedte van de doorgang van een man is voldoende.

  Voor het onderzoek van een infiltratieput, op diepte, is het noodzakelijk de proefboring uit te voeren met behulp van een grotere toestel :

   • PAGANI TG63-100

   • Maximaal vermogen : 10-12T

   • Maximale helling: 20 %

    Het proefgat kan worden geboord door stampen (tot weigering) en door boren (5m voor zachte grond).

   Repportage

   Inhoud van het verslag

   1. Introduction
    1. Notre mission
    2. Normalisation
   2. Le projet
    1. Typologie
    2. Régime d’assainissement
   3. Etude de faisabilité
    1. Algemeen
    2. Contexte géographique et géologique
    3. Aléas karstiques
    4. Zone de prévention de captage
    5. Wateringues
    6. Contexte topographique
    7. Axes d’inondations
    8. Essai CPT
    1. Essais de perméabilité
     1. Werking
     2. Plan d’implantation
     3. Résultats des essai
     4. Conclusions
    1. Les systèmes
     1. Les tranchées drainantes
      1. Généralités
      2. Dimensionnement
     2. Bassins d’infiltration
      1. Généralités
      2. Dimensionnement
   w

   Heb je een vraag? Heb je een offerte nodig?

   Ons team zal u graag zo snel mogelijk antwoorden!