Essais de sol

Dynamische penetratie

Essais géotechniques pour sols grenus et pulvérulents

L’essai de sol par pénétration dynamique est sans doute le plus ancien des essais géotechniques in situ, son utilisation est recommandée pour les sols grenus ou pulvérulents (sable, graves, cailloux…etc.) dont le diamètre est supérieur à 20 mm.

Dynamische penetratieproeven bestaan uit het in de grond drijven van een trein van gladde staven, aan het uiteinde voorzien van een punt met bekende doorsnede. De aandrijving wordt uitgevoerd door een massa, ram genoemd, die van een bepaalde hoogte valt. Het aantal slagen dat overeenkomt met een bepaalde diepte wordt genoteerd naarmate de punt de grond binnendringt.

De interpretatie van deze test is in wezen kwalitatief, zij geeft om informatie over:

 • De lithologische opeenvolging van de bodems ter plaatse ;
 • De algemene homogeniteit van de bodem ;
 • De weerstand van de verschillende aanwezige bodemlagen.

Afhankelijk van de gewenste diepte van het onderzoek en de toegankelijkheid van de locatie, biedt Sainatech geotechnical zware, middelzware en lichte dynamische penetrometer testen aan.

Bovenstaande tabel geeft informatie over de drijvende energie per categorie; hoe groter de drijvende energie, hoe groter de diepte van de weigering.

Pénétromètre lourd et très lourd

De zware dynamische penetrometer wordt algemeen gebruikt bij geotechnische verkenningswerkzaamheden op harde bodems (zand, grind, kiezel, enz...).

In het kader van uw bodemonderzoeken stelt Sainatech geotechnical een zeerzware dynamischepenetrometer voor van het merk PAGANI, model TG63-100 en waarvan hetgewicht van het schaap 63,50 kg bedraagt. Het is een toestel op spoor, robuust en zeer mobiel. Hij kan ter plaatse worden gebruikt op zowel vlakke als licht hellende grond. Het omvat:

 • Een frame ;
 • een mast;
 • Een elektronische besturingseenheid;
 • een motor.

Pénétromètre léger et moyen

De lichte dynamische penetrometer is een draagbare en gemakkelijk te vervoeren penetrometer. Het wordt gebrukt op harde bodems waar de toegankelijkheid minder voor de hand ligt (een kelder, een souterrain, achter een paviljoen, enz..).

Voor het testen terplaatse gebruiken wij een dynamische penetrometer van PAGANI, type DPL.Hetis een draagbare manuele-automatische penetrometer met een schapenmassa van 10kg. Het bestaat uit vier hoofdelementen, waarvan dekenmerken als volgt zijn :

 • Het hydraulische stysteem;
 • Het dorssysteem;
 • Het stengel extraciesysteem ;
 • Het voetpedaal.

Toegangsvoorwaarden

Geometrische kenmerken van de toestel:

  • PAGANI TG63-100
  • Maximaal vermogen : 10-12T
  • Maximale helling: 20 %

  Inhoud van het verslag

  1. Introduction
   1. Notre mission 
   2. Normalisation
  2. Contexte géographique
  3. Contexte géologique
   1. Carte géologique de base
   2. Cartographie des aléas
  4. Les essais au pénétromètre dynamique (DPSH-B)
   1. Méthodologie de l’essai
   2. Profil topographique
   3.  Résultats
  5. Le projet
   1. Construction d’une maison unifamiale
   2. Proposition des fondations
  6. Evaluation de la capacité portante
  7. Implantation du projet
  w

  Heb je een vraag? Heb je een offerte nodig?

  Ons team zal u graag zo snel mogelijk antwoorden!