Essais de sol

Statische Penetrometer Mécanique 10T [CPTM]

Essais de sol complets pour votre projet : capacité portante, stratigraphie, et hydrologie

- Kan ik een bouwproject op dit stuk grond bouwen?
- Welk funderingssysteem is compatibel met mijnproject voor dit parceel ?
- Wat is mijn basis voor dit project ?

Dit zijn de meest gesteldevragen bij de aankoop van een frond voor een gebou.

Bodems kunnen door verscheidene parameters worden gekarakteriseerd :

Draagvermogen « Kan de bodem het project dragen ? » ;
Stratigrafie « Is de bodem homogeen aan de oppervlakte en in de diepte ? »
Hydrogéologie « Is de grondwaterspiegel aanwezig ?

Bodemkunde is een zeer specifieke wetenschap die door verschillende mechanismenkan worden bestudeerd.

De ideale proef om deze vragen te beantwoorden is een statische penetrometerproef. Metde toestel, die op een punt wordt uitgevoerd, kan de bodemdruk op diepte worden gemeten.

Wij stellen een volledige missie in verschillende fasen voor:

- Naar gelang van de plaats en het aantal uit te voeren proeven wordt een offerte opgesteld;
- Wij grijpen in binnen 10 werkendagen;
- Er wordt een volledig verslag opgesteld dat binnen drie dagen na de interventie wordt opgestuurd.

Werking

Voor een standaardproject (200m²)worden over het algemeen drie proeven overwogen. Afhankelijkvan de omvang en de reikwijdte van het project wordt aanbevolen om een extra test per 150m² toe te voegen. Er zijn verschillende proeven nodig om de homogeniteit van de grond te controleren.

De statische penetrometerproef met mechanische punt bestaat uit het verticaal in de grond drijven, met een langzame en constante snelheid van 2cm/s, van een reeks staven die aan de basis eindigen op een kegelvormige punt met dezelfde diameter als de buit, waardoor de weerstand van de gekruiste bodems kan worden gemeten.

Wanneer de staven worden ingedreven, worden de volgende waarden gemeten in stappen van 20cm :

- Tip kracht:

Dit is de totale kracht om de middenstang in de grond te drijven. Bij deze meting wordt geen rekening gehouden met de wrijving van de zijwanden. Deze gegevens worden gebruikt om het draagvermogen van de grond te berekenen.

- Totale lokale kracht :

De meting houdt rekening met de totale kracht van het boorkoord over 20cm. Het is onafhankelijk van de totale diepte. Het is dus de wrijving die het mogelijk maakt de grondstratifragie te schatten door middel van cohesie- en zetingsberekeningen. In sommige gevallen wordt deze meting gebruikt voor paalberekeningen.

- Totale kracht:

In dit geval wordt de totale kracht gemeten. Het houdt rekening met de totale kracht aan de punt en de wrijving over de gehele diepte.

Wanneer de punt wordt uitgetrokken, wordt een watersensor in het boorgat gebracht om het piëzometrische niveau af te lezen.

De proeven worden uitgevoerd volgens het inrichtingsplan van de architect of het ontwerpbureau. Indien een dergelijk plan niet bestaat, voeren wij de proeven diagonaal uit over het recht van overpad van het toekomstige gebouw.

Aan het einde van de werkzaamheden wordt een hoogtemeting verricht ten opzichte van een referentie die representatief is voor het project (riooldeksel, parceelmarkering, elektriciteitspaal, enz..).

Pour une version plus précise du pénétromètre, veuillez vous rediriger vers notre page CPTU.

 

Repportage

Lien direct sur notre reportage.

Toegangsvoorwaarden

Geometrische kenmerken van de toestel:

- PAGANI TG63-100

- Maximaal vermogen : 10-12T

- Maximale helling: 20 %

Inhoud van het verslag

w

Heb je een vraag? Heb je een offerte nodig?

Ons team zal u graag zo snel mogelijk antwoorden!